Tietoa verkkopalvelusta

Käyttöehdot

1. Yleistä

Prisma.fi:n, Sokos.fi:n ja Kodinterra.fi:n (myöhemmin yhdessä ”Verkkopalvelut”) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä Verkkopalveluiden käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”).

Verkkopalveluissa Asiakkaan henkilötietoja käsitellään  henkilötietolain ja sen 10 §:n nojalla tehdyn S ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin rekisteriselosteen sekä S-Verkkokaupan asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

2. Tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet 

Verkkopalveluiden koko sisältö, mukaan lukien kuvat, logot, tuotetiedot ja muut tekstit, videot, taulukot, tavaramerkit ja tuotemerkit, ovat S-ryhmän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omistamilla tekijänoikeuksilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla (”Immateriaalioikeudet”) suojattua omaisuutta. Sisällön kaikki Immateriaalioikeudet kuuluvat S-ryhmälle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Tekijänoikeuslaki ja muu lainsäädäntö suojaavat tätä sisältöä. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Verkkopalveluita saa katsella, selata ja tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Tekstiä tai kuvia ei kuitenkaan saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä muutoinkaan tavalla, joka rikkoo S-ryhmän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden Immateriaalioikeuksia.

Verkkopalveluissa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

 

3. Verkkopalveluiden toiminta ja saatavuus

S-ryhmä ei takaa Verkkopalveluiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa niiden saatavuudesta. Verkkopalveluissa pidätetään oikeus ottaa jokin palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, S-ryhmä ei vastaa mistään Verkkopalveluiden käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta. S-ryhmä varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Verkkopalveluiden käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita Verkkopalveluiden ominaisuuksia.

 

4. Kolmannet osapuolet Verkkopalveluissa

Verkkopalvelut ovat palvelukokonaisuuksia, jotka hyödyntävät useita erillisiä palveluita, joilla voi Käyttöehtojen lisäksi olla omat erilliset käyttöehtonsa, kuten rekisteröitymiseen liittyvällä Omat tiedot -palvelulla. Tämä ilmoitetaan erikseen palvelun yhteydessä tai siihen liityttäessä.

Verkkopalveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näillä sivuilla saattaa olla omat käyttöehtonsa ja asiakasrekisterinsä eikä S-Verkkopalveluilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa näiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin S-Verkkopalvelut. S-Verkkopalvelut ei myöskään vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Verkkopalveluissa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. S-Verkkopalvelut ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

 

5. Evästeet

Verkkopalvelut hyödyntävät evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Verkkopalvelut hyödyntävät verkkosivustojen käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi kävijäseurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja SOK:n puolesta. SOK hyödyntää tilastotietoja S-ryhmän liiketoiminnan kehittämisessä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia, mutta. evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

6. Käyttäjätunnukset

Verkkopalvelut käyttävät S-ryhmän yhteisiä käyttäjätunnuksia (myöhemmin ”S-tunnus”), joka on osa S-ryhmän henkilöasiakkaille tarkoitettua Omat tiedot -palvelua. Kirjautumalla Verkkopalveluun käyttäjä voi tarkastella Verkkopalveluissa tehtyjen tilausten tilannetta. Kirjautumalla rekisteröitynyt asiakasomistaja voi hyödyntää asiakasomistajaetuja silloin, kun niitä on saatavilla. Rekisteröitymällä Verkkopalveluun ja käyttämällä S-tunnuksia, käyttäjä hyväksyy Omat tiedot –palvelun käyttöehdot.

Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan kirjautuneena tekemistään toimenpiteistä ja huolehtii, että hänen toimintansa on näiden Käyttöehtojen ja muiden Verkkopalveluiden hyödyntämien palveluiden käyttöehtojen mukaista. 

Asiakas vastaa siitä, ettei hän Verkkopalvelun käyttäjänä tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Asiakas vastaa kaikista tekijän- tai muiden oikeuksien loukkaamisesta aiheutuvista vahingoista ja lisäksi loukkaaminen voi johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

S-Verkkopalvelut ei ole velvollinen tarkistamaan tietoja, jotka Asiakas antaa, eikä S-Verkkopalvelut vastaa asiakkaan antamien virheellisten tietojen asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.

Mikäli ilmenee, että aineisto, jonka Asiakas on julkaissut asioidessaan Verkkopalveluissa, on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen piirissä olevien Verkkopalveluiden palvelukohtaisten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, S-Verkkopalveluilla on oikeus poistaa kyseinen aineisto. Vakavissa väärinkäytöstapauksissa SOK:lla on oikeus poistaa asiakkaan käyttäjätunnus.

 

7. Tilaaminen ja tilaukset

Verkkokaupalla on oikeus poistaa käyttäjän tekemä tilaus, jos käyttäjä rikkoo tai kiertää Verkkopalveluiden käyttöehtoja tai toimii lain taikka hyvän tavan vastaisesti.

Verkkokauppa ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin Verkkokaupasta johtuvasta syystä. Verkkokauppa ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta, kuten esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, kapina tai mellakka, S-ryhmästä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Verkkokaupan keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen käyttäjän tulee tutustua tuotteiden käyttöohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa.

Verkkokauppa ei voi taata, että verkkokaupan sivuilla näkyvät värit ja sävyt vastaavat tuotteiden todellisia sävyjä. Värintoisto riippuu käyttäjän päätelaitteesta ja päätelaitteen asetuksista. Verkkokauppa varaa oikeuden tehdä muutoksia palveluun sekä yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja. Käyttäjän tulee lukea ehdot säännöllisesti voidakseen huomioida ehtoihin tehdyt muutokset.

Käyttäjän tulee säilyttää tilauksen tilausvahvistus, joka toimii tilauksen takuukuittina. Käyttäjä vastaa täysmääräisesti lain tai käyttöehtojen vastaisesta palvelun käytöstä aiheutuvasta vahingosta palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Käyttäessään Verkkopalveluita tai sen osia käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä kaikki voimassa olevat ehdot.
Verkkokaupassa myytäviä tuotteita ei myydä jälleenmyytäväksi.

Lue tilaus- ja toimitusehdoista tärkeää lisätietoa tilaamiseen liittyen.

 

8. Myymälävalikoima

S-ryhmä huolehtii siitä, että Verkkopalveluiden sisältö, kuten Verkkopalvelussa olevien myymälävalikoimasta kertovien tuotteiden kuvaustekstit, kuvat ja tuotetiedot ovat ajantasaisia ja oikeita sekä Suomen lain mukaisia. Tästä huolimatta Verkkopalveluissa esitettyjen tuotteiden jatkuvaa saatavuutta ei voida taata ja on mahdollista, että valikoimaan kuuluvaa tuotetta ei juuri Verkkopalvelua selattaessa ole saatavilla. Tilanteessa, jossa tuote on välttämätöntä saada hankituksi kehotetaan käyttäjää olemaan yhteydessä myymälään ja varmistamaan tuotteen saatavuus.


Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

11.12.2015 Palvelun kaikkiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.