Asiakaspalvelu

Verkkopalveluiden tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee prisma.fi-, sokos.fi- ja kodinterra.fi-verkkopalveluissa  rekisteröityneitä käyttäjiä. Kirjautumattomana tehtyjen verkkokauppatilausten tietoja säilytetään vain siihen saakka, kun tilaus on hoidettu. Maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja. Maksamisen turvallisuudesta voit lukea lisää tietosuoja ja turvallisuus -ohjeesta.

Tietosuojaseloste

14.12.2015
Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

 

Rekisterinpitäjä
S-Verkkopalvelut Oy
PL 1
00088 S-ryhmä
Y-tunnus 2344178-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö

S-verkkopalveluiden myyntijohtaja Ulla-Maija Uusitalo, tuki.s-verkkokauppa@sok.fi

 

Rekisterin nimi 

S-Verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin sekä asiakasomistajien osalta S-Etuhinnan antamiseen, Bonustietojen esittämiseen sekä Bonuksen ja maksutapaedun maksamiseen. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti).

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:

Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
postinumero, postitoimipaikka, markkinointiluvat ja markkinointiviestien tilaukset, asiakas-ID, käyttäjätunnus ja salasana. 

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:

Tilaustiedot ja -historia, tilausten toimitusosoitteet, pikamaksun tiedot, ostokäyttäytyminen ja tekniset tiedot.
Lisäksi S-ryhmän Omat tiedot -palvelun kautta rekisteröidyttäessä asiakastietoihin liitetään käyttäjän mahdolliset S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä olevat tiedot: Jäsennumero, osuuskauppanumero, S-etukortin voimassaolo, asiakasluokka, syntymäaika, sukupuoli ja henkilökuntatieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot sekä mahdolliset S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteristä tuotavat tiedot. Lisäksi mahdollisen asiakasomistajan tunnistamisen yhteydessä asiakasrekisteriin tuotavat tiedot, joiden tuonnin asiakas erikseen hyväksyy. 

Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Tiedot säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Tietojen suojaus

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat verkkokaupan omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan S-ryhmän ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle, ellei S-verkkopalvelut Oy ole antanut alihankkijalleen erillistä lupaa tietojen siirtoon. Tällöin henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolain 22-23§:n mukaisesti. Verkkokauppa voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Katso lisätietoja tietosuoja ja turvallisuusohjeesta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
S-Verkkopalvelut Oy
Asiakasrekisteri
PL1
00088 S-RYHMÄ

Tietojen päivittäminen

Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja Omat tiedot -osiossa. Tietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

Sivun alkuun