Asiakaspalvelu

Terassi rakentaminen

Terassin rakentaminen käy vähän kokemattomaltakin rakentajalta kätevästi, kun on hyvät ohjeet – ja suunnitelma. Suunnittelulle kannattaa varata hetki jos toinen, jotta terassista tulee sekä mieleinen että toimiva. Tarvitsetko esimerkiksi portaat? Miten on kaiteen laita?


Luvat kuntoon

Selvitä kunnan rakennusvalvonnasta ensin tarvitsetko rakennuslupaa vai riittääkö pelkkä ilmoitus. Myös rajanaapurin ja mahdollisen taloyhtiön kanssa on selvitettävä lupamenettelyn tarve. 

Pari turvasääntöä

Terassin rakenteissa on huomioitava erityisesti liikkumisen turvallisuus. Terassin reunalle on rakennettava avokaide, mikäli putoamiskorkeus on 50–70 cm. Kaiteen korkeus on oltava 1 m ja kaide on varustettava suojaosalla, mikäli putoamiskorkeus on yli 70 cm. Kattamattoman ulkoportaan nousu saa olla korkeintaan 13 cm ja etenemän on oltava vähintään 39 cm. 

Näin valitse puumateriaalin

Terassirakenne kannattaa tehdä alta hyvin tuulettuvaksi ja sellaiseksi, että kasvillisuutta ei pääse sinne leviämään. Painekyllästettyä tai lämpökäsiteltyä puuta kannattaa käyttää, kun kohde on alttiina jatkuvalle säärasitukselle. Kosteudelle alttiissa kantavissa rakenteissa kestää parhaiten painekyllästetty puutavara. Lämpökäsitelty puutavara soveltuu puolestaan nopeammin kuivuviin ohuempiin ja pintakäsiteltäviin rakenteisiin.

Alkuvalmistelut eli pohjatyöt

Rakennettavan terassin alueelta on ensin kuorittava pintamaa pois ja levitettävä pohjalle suodatinkangas estämään rikkakasvien leviämistä terassin alla. Suodatinkankaan päälle levitettävä murskekerros viimeistelee laudoituksen alapuolisen maanpinnan ja haluttaessa terassin vierustankin. 

Perustus

Terassi perustetaan usein niin, että talon puoleinen reuna kiinnitetään sokkelipalkkiin tai talon runkoon. Terassin ulkoreuna on perustettava routimattomaksi ja liikkumattomaksi. Varma ratkaisu on tehdä harkkopilareille routimiselta suojattu betoniantura.

Mitoita terassin pilarien paikat. Pilarien keskinäinen etäisyys ei saisi olla yli 2,15 m, mikäli pääkannattajan poikkiläpimitta on 50 × 150 mm. Pilaririvin etäisyys talon seinästä voi olla korkeintaan 2,3 m, mikäli lattiakannattajan läpimitta on 50 × 150 mm ja keskinäinen etäisyys korkeintaan 0,6 m. Mikäli käytät pidempiä jännemittoja, pyydä rakennesuunnittelijalta laskenta-apua. Kun muuraat harkkopilareita ja asennat niihin pilarikengät paikoilleen, varmista niiden oikea paikka ristimittaamalla ja oikea korko vatupassilla ja oikolaudalla.


1. Kaiva perustuksia varten 60 cm syvät, halkaisijaltaan 100 cm montut merkityille paikoille. Mitoita montun syvyys niin, että valettavan anturan korkeus on noin 20 cm ja sen päälle muurataan vähintään 2 kpl 20 cm:n korkuisia pilariharkkoja.
Ylimmän pilariharkon yläpinta tulee maanpinnan tasoon tai korkeintaan samaan korkeuteen talon perustusten kanssa. Mitoita korkeus siten, että terassin lattiapinta tulee sopivaan tasoon sisätilojen lattiapinnan kanssa.

2. Tee muotti (40 × 40 cm) anturalle ja vala antura betonista. Aseta märkään valuun kaksi 30 cm:n pituista tartuntaterästä siten, että ne osuvat jälkivaluna täytettävien pilariharkkojen keskialueelle. Valutyössä tarvittavan betonin voit valmistaa helpoiten säkkitavarana myytävästä kuivabetonista.

3. Muuraa pilariharkot päällekkäin anturan päälle. Muurauksen jälkeen varmista mittaamalla, että pilariharkot ovat keskenään samalla korkeudella.

4. Vala pilariharkkojen ontto osa betonilla ja upota valuun 4 kpl 36 cm pitkiä, 6 mm paksuja harjateräksiä.

5. Asenna pilariharkkojen keskelle märkään valuun pilarikenkä siten, että terassin puupilarit voidaan kiinnittää pilarikenkiin. Varmista, että tolppien pilarikengät ovat suunnitelman mukaisessa tasossa.

6. Täytä pilarimontut soralla ja asenna harkko­pilarin ympärille 50 cm:n leveydeltä 5 cm paksu styrox-eriste routasuojaksi. Täytä monttu kokonaan.


Pääkannattajat ja lattiakannattajat

7. Asenna 95 × 95 puupilarit kiinni pilarikenkiin.

8. Kiinnitä rungon ulkokehänä olevat 45 × 145 mm pääkannattajat puupilareihin pulttiliitoksilla tai sopivia kulmaliitoskappaleita apuna käyttäen. Kiinnitä seinään tuleva pääkannattaja pulttaamalla talon runkoon.

9. Mittaa ja merkitse rungon 45 × 145 mm välipalkkien paikat (enintään 60 cm välein) ja ruuvaa palkkikengät kiinni pääkannattajiin.

10. Asenna rungon välipalkit palkkikenkiin ja ruuvaa kiinni.

Kansilaudoitus

11. Asenna kansilaudat puun sydänpuoli ylöspäin. Laudan sopiva mitta on 28 × 95–145 mm. Ruostumaton tai haponkestävä 5 × 60 mm ruuvi on sopiva kiinnitysruuvi. Aloita kansilautojen asennus terassin etureunasta. Ensimmäinen reunalauta kiinnitetään ruuvaamalla noin 10 mm yli reunapalkin ulkoreunan. Sopiva kansilaudoituksen asennusrako on timpurin kynän paksuus, 7 mm. Ruuvin reikien poraaminen vähentää laudan päiden halkeiluvaaraa.


Portaat

12. Portaan harkkopilarit mitoitetaan siten, että portaan reisilankun kiinnitys onnistuu puupilariin tai suoraan pilarikenkään. Kiinnitä portaan runko terassirakenteeseen puupilarin avulla.

13.  Myös kansilaudoista tehty porras vaatii välipalkit (enintään 500 mm välein).

Terassikaide

14. Kaiteen suojaosan materiaaliksi soveltuu lämpökäsitelty vinorima 42 × 42/28 mm.

15. Tee samasta vinorimasta suojaosan kiinnitysrimat terassin pilarien kylkiin.

16. Ruuvaa kiinnitysrimat pilarien kylkiin.

17. Kiinnitä vaakaan tuleva vinorimoitus kiinnitysrimojen kylkiin. Muista porata ruuvin reiät, jotta rimojen päät eivät halkeile.

18. Katkaise kaiteen päällyslankut sopivan mittaisiksi ja kiinnitä paikoilleen.

 

Pintakäsittely

Pintakäsittelyyn soveltuvat puuöljyt, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä ulkokäyttöön tarkoitetut maalit. Homesuojaus on tehtävä ennen pintakäsittelyä.

Painekyllästetyn puun on oltava riittävän kuivaa. Yleensä keväällä rakennettu terassi voidaan pinnoittaa loppukesästä. Lämpökäsitelty puu suositellaan pinnoitettavaksi heti asennuksen yhteydessä. Kiinnitä erityistä huolellisuutta katkaisupintojen käsittelyyn.


Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.

Lähde: PRKK | Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry ©