Asiakaspalvelu

Teräskatteen ja lumiesteiden asentaminen

Kun uusit vanhaa pelti- tai tiilikattoa, poista vanha kate ennen uuden profiiliteräskatteen asentamista. Jos alusrakenteissa on vaurioita tai kattotuolit ovat notkolla, korjaa nämä ensin. Jos vanhan pelti- tai tiilikatteen alla ei ole aluskatetta tai aluskate on rikki, asenna uusi aluskate ennen profiiliteräskatteen asentamista. Mikäli vanha rimajako sopii uudelle katteelle, voit asentaa uudet teräsprofiilikatteet suoraan vanhaa alus­rakennetta hyödyntäen.

Profiiliteräskate soveltuu uudeksi katteeksi suoraan vanhan huopakatteen ja kolmiorimakatteen päälle. Tarkista ensin, että vanha aluslaudoitus on suora eikä siinä ole vikoja tai lahovaurioita. Tee tarvittavat korjaukset ensin. Mikäli huopakatteessa on reikiä tai kate on kupruillut, paikkaa reiät bitumikitillä. Viillä kuprut auki ja liimaa ne alustaansa bitumikitillä ja viimeistele kiinnitys huopanauloilla. Käytä paikkaamiseen tarvittaessa tukikangasta.

a.    Vanha huopakate
b.    Pystyruode
c.    Tuuletusrimat
d.    Uusi profiiliteräskate
e.    Päätyräystäslista
f.    Räystäslista
g.    Profiilitiiviste ja harjalista
h.    Otsalauta

 


1. Korota kattoa 50 x 100 mm:n pystyruoteella kattotuolien kohdalta. Mikäli kattotuolijako on harva, asenna pystyruoteet myös kattotuolien väliin. Asenna harjansuuntaiset 32 x 100 mm:n tuuletusrimat 40 cm välein pystyruoteitten päälle. Asenna räystäälle räystäs­lista ja sivuräystäille otsalauta, joka on samalla tasolla tuuletusrimojen kanssa.

2. Asenna ensimmäinen katelevy lappeen vasempaan reunaan niin, että levyn reuna tulee sivuräystäslaudan päälle ja levy ulottuu alaräystäällä pari senttiä räystäslevyn yli. Kiinnitä levy muutamalla ruuvilla. Asenna seuraava levy ja ruuvaa se edellisen katelevyn sivusaumasta kiinni. Tarkkaile, että katelevyn etenemä sekä räystäällä että harjalla on sama. Sitä mukaa, kun olet tarkistanut etenemän, ruuvaa edelliset katelevyt lopullisesti kiinni.

3. Asenna päätyräystäslistat. Aloita asentaminen räystään alareunalta. Jos joudut limittämään listaa, tee vähintään 10 cm:n limitys. Leikkaa listan yläpää harjalla pysty­suoraksi, jolloin vastakkaisen lappeen listan saumakohdasta tulee pystysuora ja siisti.

4. Kiinnitä profiilinmuotoinen tiiviste elastisella massalla katelevyyn harjan molemmin puolin. Asenna harjalista ja ruuvaa se tiivisteen läpi katelevyyn kiinni.

5. Kun katon jyrkkyys on 1:8 tai enemmän, asenna katolle räystään reunalle lumiesteet. Tukevin paikka lumiesteille on seinälinjan päällä. Pulttaa lumiesteiden kiinnikkeet katto­rakenteen läpi. Käytä alapuolella tukipuuta ja leveätä metalliprikkaa, joka varmistaa, ettei alapuolen kiinnityspultti läpäise puurakenteita lumen vetovoimasta. Kiinnitä talotikkaat ja asenna katolle hormeille johtavat kulkusillat.


Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.

Lähde: PRKK | Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry ©