Asiakaspalvelu

Saunan lauderakenteet

Avaa tästä pdf-versio

Lauteiden rakentaminen

Saunan lauteiden mitoitukseen ja laudetyypin valintaan vaikuttavat eniten saunan sisämitat ja kiuastyypille määrätyt suojaetäisyydet. Laudepituutta tarvitaan vähintään 600 mm henkilöä kohden. Loikoiluun tarvittava lauteiden vähimmäispituus on 1800 mm, mieluummin 2200 mm. Istumalauteella tulee olla leveyttä vähintään 550 mm, mieluummin 700–800 mm.

Huoneistosaunan yleinen pohjapinta-ala on 4–8 m2 ja tilavuus 10–20 m3. Lauteiden korkeusmitoitus lähtee jalkalauteen tasosta. Jalkalauteen korkeus lattiasta määräytyy kiukaan korkeuden mukaan, joka tavallisesti on 700–950 mm. Tämä korkeusero voidaan jakaa joko yhdellä siirrettävällä askelmalla tai mahdollisesti yhdellä kiinteällä ja yhdellä siirrettävällä askelmalla. Istumalauteen sopiva korkeus on 400 mm jalkalauteen yläpuolella. Istumalauteen ja katon sopiva väli puolestaan on 1050–1150 mm. Lauderakenteen korkeussuuntainen mitoitus edellyttää, että saunan sisäkorkeus on vähintään 2,1–2,35m.

Lauderakenteen muoto on tärkeä osa saunan tilaratkaisua. Yleisin malli on suora peräseinälaude eli
I-laude. Hieman mukavampaa saunomista tarjoaa L-muotoinen kulmalaude, jossa on tilaa kahdelle loikoilijalle tai 4–5 istujalle. Vastakkain istuminen on mahdollista II-lauteella tai U-muotoisella kehälauteella. Tehdasvalmisteina on saatavissa pyöreämuotoisia muotolauteita, jotka tarjoavat uutta käyttömukavuutta, mutta vaativat hieman enemmän tilaa kuin paikalla rakennettu perus-laude.

Uutena suuntauksena on ollut kiukaan upotusasennus kävelytasona toimivan jalkalauteen tasoon. Kiuastyypin täytyy kuitenkin olla hyväksytty sopivaksi tähän asennustapaan.

 

Lauteiden tuenta ja runko

Lauteet voidaan tukea lattiasta ja seinistä. Lattiaan tukeutuva valmis teräsrunko sopii perusrakenteeksi useampaan laudemuotoon. Kuusi on lauderunkoon sopiva puumateriaali, joka kestää hyvin suunniteltuna ja tehtynä useamman vuosikymmenen. Puu­rakenteinen paikalla tehtävä runko on eristettävä lattiasta muovisilla tai metallisilla korokkeilla. Tiiviit liitospinnat kuivuvat hitaasti, joten niitä tulisi välttää. Seinätuentaa käytettäessä seinän runko vahvistetaan runkotolppiin lovetuilla tukilaudoilla. Lauderungon tukipuut kiinnitetään seinärunkoon pulttaamalla ne paneeliverhouksen läpi.

Laudetason alapuolinen vaakarunko mitoitetaan seinätuennan välimatkan eli jännevälin mukaan seuraavasti:
• jänneväli 2,0 m, kannattajapuut 2 kpl 45 x 95 mm
• jänneväli 2,5 m, kannattajapuut 2 kpl 45 x 120 mm
• jänneväli 3,0 m, kannattajapuut 2 kpl 45 x 145 mm

Sopiva laudemateriaali on heikosti lämpöä sitova puu, kuten esim. kotimainen vähäoksainen kuusi, haapa tai leppä. Kulmistaan pyöristetty laudelauta kiinnitetään irrotettavaan apurunkoon sydänpuoli ylöspäin. Laudelaudan paksuus on tavallisesti 22 tai 28 mm ja leveys 95 mm. Laudetaso apurunkoineen tehdään helposti irrotettavaksi, jotta puhdistus ja kuivattaminen onnistuvat helpommin.

Lauteiden kiinnitys

1. Varmista, että seinän runkoon on asennettu tukilaudat lauderungon tukipuun kohdalle. Jollei laude­rakenteelle ole saatavissa riittävää seinätuentaa, voidaan laude rakentaa valmiin metallirungon varaan.

2. Paneelin tuuletusraon kohdalla tulee olla vahvike, jotta kiinnityksestä tulee tukeva.

3. Kiinnitä lauderungon tukipuut ruostesuojatuilla pulteilla tai ruuveilla seinärungon tukivahvikkeisiin. Tukipuiden ja paneeliverhouksen väliin jätetään tuuletusrako käyttämällä vanerisia korokepaloja.

4. Kiinnitä laudetason alapuolinen vaakarunko tukipuihin ruostesuojatuilla teräskulmilla.

5. Rakenna laudetaso irrotettavaksi alapuolisen apurungon avulla. Apurungon puumateriaaliksi soveltuu puutavara, esim. 28 x 45 mm.

6. Kiinnitä laudelaudat apurunkoon alapuolelta ruoste­suojatuilla ruuveilla.

7. Käytä upotusporaa näkyviin jäävien ruuvin apureikien poraamiseen. Viimeistele ruuvin kantojen upotukset puisilla peitetapeilla.  

Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.

Lähde: PRKK | Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry ©