Asiakaspalvelu

Sadevesijärjestelmän asentaminen

 

 

 

1. Aloita sadevesijärjestelmän asentaminen merkitsemällä otsalautaan räystäs­kourun kaato syöksytorvia kohti. Suositeltava kaato alastuloon päin on 2-5 mm/m*. Merkitse linjalangalla.

2. Kourukannakkeen asennuksessa on huomioitava katon kaltevuus sekä kan­nakkeen etureunan etäisyys kattopintaan. Etäisyyden tulee olla väh. 25 mm (kts. kuva 2*). Ylin kiinnike asennetaan siten 25 mm kattolinjan alapuolelle. Muista kaato 2–5 mm/m.

3. Kiinnitä kourukannakkeet ruuveilla 800–1000 mm välein merkitylle tasolle. Kiinnitä ensimmäinen ja viimeinen kannake 100–150 mm:n etäisyydelle otsalaudan päästä.*

4. Mittaa kourun pituus otsalaudasta. Lyhennä tai tarvittaessa jatka kourua oikeaan mittaan. Huomaa jatkokseen tarvittava limitys noin 5 cm. Jatkoksen voit tehdä myös erillisellä liitoskappaleella.

5. Kiinnitä kouruun päädyt. Tee kourun päähän muutamia taitteita, jotka tukevat päätyä. Tiivistä ja kiinnitä pääty sisäpuolelta elastisella tiivistysmassalla (kts. kuva 3).

6. Merkitse kouruun paikka, josta haluat alastulon lähtevän. Sahaa tai leikkaa merkittyyn kohtaan kourun pohjaan reikä. Asenna syöksytorven lähtökappale kourun pohjaan. Käytä tiivistämiseen elastista tiivistysmassaa.

7. Asenna kourut kourukannakkeisiin. Tarvittaessa taivuttele kourukannakkeita, jotta kouru asettuu oikeaan kulmaan vesikattoon nähden.

8. Asenna ylämutka lähtökappaleeseen ja siihen välimutka. Lyhennä tarvittaessa välimutkan pituutta niin, että saat seinäkiinnikkeen välimutkan kohdalta kiinni ja suora torvi asettuu oikealle etäisyydelle seinästä.

9. Asenna syöksytorven suora osuus ja poistoputki. Kiinnitä syöksytorvi kiinnikkeillä seinään. Seinäkiinnikkeiden etäisyys toisistaan ei saa olla yli 2000 mm*. Poistoputken etäisyys oltava väh. 300 mm maasta.

*Tarkista valmistajan ohjeista.