Asiakaspalvelu

Puurunkoisen purueristeisen talon lisäeristäminen

Avaa tästä pdf-versio

Ulkopuolinen lisäeristäminen on helppoa, kun kyseessä on puuverhoiltu puru­eristeinen talo. Lisäeristäminen parantaa energiatehokkuutta, pienentää energiakustannuksia ja poistaa mahdollisen vedontunteen. Rakenne vaatii tuuletusraon lautaverhouksen taustalle. Ulkopuolisessa lisäeristämisessä tulee muistaa se, että lisälämmöneristys vaikuttaa räystässyvyyteen, joka muuttaa talon julkisivun ilmettä.

Seinän ulkopuolen lisäeristämisen yhteydessä on usein järkevää eristää myös sokkeli. Näin lattian reuna-alueiden lämpötila nousee, veto vähenee ja rakenne kuivuu. Samalla rakennuksen mittasuhteet säilyvät sokkelin osalta, koska sokkelin ja seinän paksuus kasvavat suunnilleen saman verran.

Ulkoseinän lisäeristäminen

a. Purueriste
b. Vinolaudoitus
c. Tuulensuojapintainen lisäeriste
d. Saumausteippi
e. Pystyrima kk 600 mm
f. Ulkoverhouslauta
g. Pystyrimaa tukeva naulausvälike
h. Eristeenkiinnitysnaula ja naulauslevy

1. Poista vanha ulkoverhous, rimoitus ja vuorauspahvi niin, että esille tulee seinän vinolaudoitus. Tiivistä lautojen alaosan raot vähintään 0,5 metrin matkalta tilkkeellä. Asenna harvalaudoituksen alapäähän ohut puurima, joka varmistaa, ettei seinärakennetta jäähdyttävä ilmavirta pääse rakojen muodostamaan ilmakanavaan.

2. Kiinnitä kova- ns. tuulensuojavilla vinolaudoituksen päälle nauloilla tai ruuveilla. Käytä kiinnitykseen tarkoitettuja naulauslevyjä. Asenna eristelevyt tiiviisti toisiaan vasten ja teippaa saumakohdat ilmatiiviiksi tähän tarkoitukseen soveltuvalla saumausteipillä.

3. Seinän tuuletusrako tehdään käyttämällä vähintään 22 mm paksua pystyrimaa 600 mm välein. Riman kiinnittäminen aloitetaan painamalla riman tuleviin kiinnityskohtiin eristeen läpi tähän tarkoitukseen sopivat naulausvälikkeet. Kun naulaus­välikkeitä on asennettu 4–6 kpl/m2, pystyrima kiinnitetään tarkasti naulausvälikkeen kohdalta nauloilla tai ruuveilla eristeen läpi tukevasti vinolaudoitukseen.

4. Kiinnitä ulkoverhouslaudat asentamiisi tuuletusrimoihin tarkoitukseen sopivilla nauloilla tai ruuveilla.

5. Kaiva sokkelinvierusta auki sopivaan syvyyteen, jotta lisäeristettä saadaan myös maanpinnan alapuolelle. Kiinnitä sokkeliin jäykkä lämpörappaukseen soveltuva eristelevy.

6. Lautaverhouksen ja eristeen liitoskohtaan asennetaan tippapelti, joka ohjaa seinältä valuvan sadeveden pois sokkelista.

7. Kiinnitä sokkelieristeeseen rappausverkko. Rappaa lisäeriste. Kun käytät värillistä rappauslaastia, rappauspintaa ei tarvitse maalata.

 

a. Rappauseristelevy
b. Rappausverkko
c. Rappaus
d. Tippapelti