Asiakaspalvelu

Puuaidan rakentaminen

Avaa tästä pdf-versio

Asemakaavoitetuilla alueilla aidan rakentaminen vaatii kunnan rakennuslupavirastoon joko ilmoituksen tai rakennus- tai toimenpideluvan sekä rajanaapurin kuulemisen. Lupa-asia ja aidan rakentamiseen liittyvät ohjeet kannattaa varmistaa ensimmäiseksi kunnan rakennuslupaviranomaisilta. Rajanaapurin kanssa kannattaa sopia myös aidan rakennus- ja huoltokustannusten jakamisesta.

Mikäli kunta myöntää aidalle rakennusluvan, mutta rajanaapuri ei suostu aidan rakennus- ja huoltokustannusten jakajaksi, aita on rakennettava niin, että sen rakentaminen, huolto ja maalaaminen onnistuvat omalta tontilta.

Saat kestävän ja pitkäikäisen aidan, kun suojaat aitatolppien perustukset routimiselta tai viet perustukset routarajan alapuolelle ja käytät aidan rakentamiseen tukevaa puutavaraa. Aidan ulkonäön suhteen saat symmetrisen lopputuloksen, kun teet pienen laskutoimituksen laudan leveyden ja lautojen välisen raon etenemästä, jolloin saat määritettyä aitatolppien keskinäisen etäisyyden. Mikäli tontti viettää, aita kannattaa porrastaa muutaman tolpan välein, jolloin se myötäilee maan pintaa.

Esimerkki aitatolpan välistä: aidan tolppina käytetään 100 x 100 mm puutavaraa ja aita rakennetaan 100 mm leveästä laudasta. Lautavälinä käytetään 20 mm rakoa. Jos lautoja käytetään tolppavälissä 16 kpl, tolppavälin etäisyydeksi keskeltä keskelle mitattuna saadaan 1920 mm.

1. Mittaa aitatolppien paikat. Rakenna ensin apulinja. Lyö aidan päihin tolpat noin 10 cm sivuun aidan keskilinjasta ja vedä tähän väliin linjalanka.

2. Kaiva perustuksia varten 60 cm syvät, halkaisijaltaan 100 cm montut merkityille paikoille. Mitoita montun syvyys niin, että valettavan anturan korkeus on noin 20 cm, jonka päälle muurataan 2 kpl 20 cm korkuista pilariharkkoa. Ylemmän pilariharkon yläpinta tulee maanpin­nan tasoon, samalle korkeudelle viereisten ai­­dantolppien perustusten kanssa. Jos teet ai­dasta noin 2 metriä korkean, vie antura 20 cm syvemmälle ja muuraa 3 pilariharkkoa päällekkäin.

3. Tee muotti (40 x 40 cm) anturalle ja vala antura betonista. Aseta märkään valuun kaksi 20 cm pituista tartuntaterästä muutaman sentin välein tulevan aidan tolpan keskikohtaan pilariharkkojen kiinnitysvalua varten. Valutyössä tarvittavan betonin voit valmistaa helpoiten säkkitavarana myytävästä kuivabetonista.

4. Muuraa 2 pilariharkkoa päällekkäin anturan päälle. Kun pilariharkot on muurattu, mittaa ja varmista vielä, että pilariharkot ovat keskenään samalla korkeudella.

5. Vala pilariharkkojen ontto osa betonilla ja upota valuun 4 kpl 36 cm pitkiä, 6 mm paksuja harjateräksiä.

6. Asenna pilariharkkojen märkään valuun pilarikenkä keskelle tulevaa aidantolpan paikkaa. Varmista, että vierekkäisten tolppien pilarikengät ovat keskenään samassa tasossa.

7. Kiinnitä 100 x 100 mm (esim. 120 cm korkea) aidantolpat pilarikenkiin ruuvaamalla tai läpi pulttaamalla. Varmista, että aidantolpat tulevat suoraan.

8. Peitä antura maalla ja asenna sen päälle, pilarin ympärille, 50 cm levyinen ja 5 cm paksu styrox-eriste routasuojaksi. Täytä monttu sen jälkeen kokonaan.

9. Aidan alareunan tulee olla noin 20 cm maanpinnan yläpuolella. Asenna aitatolppiin 20 cm korkeuteen vaakasuoraan 50 x 50 cm asennusrima. Asenna aitalautojen kiinnittämistä varten alempi ja ylempi vaakajuoksu 32 x 100 mm laudasta. Mikäli käytät 120 cm korkuista lautaa aitaan, kiinnitä alempi juoksu noin 30 cm korkeuteen ja ylempi juoksu noin 100 cm korkeuteen asennusrimasta. Käytä kiinnittämiseen sään kestäviä ruuveja.

10. Ruuvaa aitalaudat (22 x 100 mm) paikoilleen niin, että laudan alareuna tukeutuu asennus­rimaan. Asenna seuraava lauta. Käytä lautojen välissä rimasta tai laudasta tehtyä rakotulkkia oikean levyisen raon varmistamiseksi (esim. 20 mm, mikäli mitoitit laudan raot 20 mm leveiksi). Varmista vatupassilla aika ajoin, että aitalaudat tulevat pystysuoraan.

11. Kun aita on valmis, poista asennusrima. Käsittele aita puunsuoja-aineella tai puuöljyllä.

Aitatolpan antura
1. Valettu antura 40 x 40 cm, korkeus 20 cm                
2. Pilariharkot 2 kpl
3. Tartuntateräkset 4 kpl, halkaisija 6 mm ja betonivalu               
4. Pilarikenkä
5. Aitatolppa 100 x 100 mm                 
6. Kiinnitysruuvit/läpipulttaus    
7. Täyttömaa    
8. Styrox-eriste pilarin ympärille 50 mm   
9. Maan pinta

Aitatolpan paikan mittaaminen

1. Asennusrima 50 x 50 mm            
2. Alempi vaakajuoksu 32 x 100 mm
3. Ylempi vaakajuoksu 32 x 100 mm                
4. Aitalauta 22 x 100 mm
5. Aidantolppien keskinäinen etäisyys keskeltä keskelle laskettuna käytettävän laudan ja lautojen välisen raon mukaan

Valmiin aitaelementin asentaminen


Mikäli teet aidan valmiista aitaelementistä, tee aidantolppien perustukset samalla tavalla kuin rakentaisit aidan paikoilleen.

1. Mitoita aitatolppien keskinäinen etäisyys käytettävän aitaelementin leveyden mukaan seuraavasti: Jätä elementin ja aitatolpan väliin 20 mm asennusvaraa. Jos tolppakoko on 100 x 100 mm ja elementin leveys on 200 mm, tolppien väliksi keskeltä keskelle mitattuna tulee 2240 mm.

2. Ruuvaa aitatolppiin 2 kpl L-kiinnikettä aidan kiinnittämistä varten.

3. Ruuvaa aitaelementti L-kiinnikkeisiin kiinni. Varmista, että elementti tulee vaakasuoraan. Tarvittaessa tue aitaelementtiä alapuolelta ennen sen asentamista.

4. Käsittele aita puunsuoja-aineella tai puuöljyllä. Kiinnitä tolpanhatut.

Aitaelementin kiinnittäminen

1. Aidantolppa           
2. Tolppaväli sisäreunasta sisäreunaan 40 mm aitaelementtiä leveämpi
3. L-kiinnike     
4. Aitaelementti

Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.

Lähde: PRKK | Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry ©