Asiakaspalvelu

Pihakiveyksen tekeminen

Onnistuneen pihakiveyksen perusta on huolellisesti tehty pohjatyö. Ennen maankaivuutöitä tulee varmistaa, ettei kaivettavalla alueella ole maanalaisia kaapeleita tai putkistoja. 
Mikäli maaperä on routivaa maa-ainesta (esimerkiksi savi, siltti, hiesu ja runsaasti hienoainesta sisältävä moreeni), maa-aines on vaihdettava routimattomaksi maa-ainekseksi routarajaan asti tai maapohja on suojattava routaeristeillä. Mikäli kyseessä on erittäin tiivis pohjamaa, pihakiveyksen perusta kannattaa myös salaojittaa.

Helpommalla päästään, jos pihakiveys rakennetaan routimattomalle pohjamaalle. Silloin poistetaan vain humuspitoinen maa-aines, suuret kivet ja kannot. Pohjalle levitetään 15 cm sorapatja, joka muotoillaan ja tiivistetään rakennuksesta poispäin viettäväksi. Kallistukset tehdään siihen suuntaan, johon sadevedet halutaan ohjata. Muotoillun sorapatjan päälle levitetään 2–3 cm paksu asennushiekka, jonka päälle pihakivet ladotaan ja tiivistetään ohjeen mukaisesti. Valmiin päällystetyn alueen kallistuksen
tulee olla vähintään 2 % eli 2 cm/metri.

1. Poista routiva maa-aines reilun 0,5 metrin paksuudelta kivettävältä alueelta ja 0,5–2 metriä kivettävän alueen rajojen ulkopuolelta. Mikäli kivettävä alue aurataan talvisin vain kiveyksen reunaan asti, 0,5 metriä riittää. Jos talvi­auraus sen sijaan ulottuu kiveyksen yli, tarvitaan pitemmälle menevä routasuojaus.

2. Levitä kaivannon pohjalle 10 cm hiekkaa ja tasaa se.
 
3. Asenna tasatun hiekan päällä 5 cm paksut EPS- tai XPS-routaeristyslevyt siten, että levyjen päät asettuvat tiiviisti toisiaan vasten. Ulota routaeristys kivettävän alueen ulkopuolelle 0,5–2 metriä. Mikäli kiveyksellä tulee olemaan ajoneuvoliikennettä, käytä tiiviimpää routalevyä, joka kestää kuormitusta (esimerkiksi EPS 200 Routa-levy)

4. Levitä eristeiden päälle 10 cm:n hiekkakerros.

5. Täytä kaivantoa 20 cm:n kerroksella murskesoraa (0–32 mm) ja tiivistä sorakerros tärylevyllä.

6. Tee tarvittaessa kallistusten hienosäätö (10–15 cm) hieman hienommalla murskesoralla (0–16 mm) ja tiivistä. Varmista, että tiivistettävä kerros myötäilee valmiin päällysteen kallistuksia.

7. Levitä tiivistetyn kerroksen päälle 2–3 cm kerros asennushiekkaa tai kivituhkaa.

8. Upota apuohjurit (rima, metalliputki tai T-kisko) asennushiekkaan 2–3 metrin välein tulevan piha­kiveyksen alapintaan.

9. Tasaa asennushiekka pitkällä oikolaudalla apuohjureita hyödyntäen.

10. Aloita pihakivien asentaminen kiinteästä rakenteesta, esimerkiksi rakennuksen sokkelista. Poista apuohjurit asennuksen edetessä ja täytä ohjurin jättämät urat asennushiekalla. Asenna pihakivet jo valmiilta pinnalta, jotta asennushiekka pysyy tasaisena. Käytä tarvittaessa linjalankaa, jolla varmistat, että kivirivit tulevat suoraan.

11. Kun pihakivet on asennettu, tue reunimmaiset kivet täytesoralla ja tiivistä asennetut kivet tärylevyllä.

12. Varmista vielä pihakivien saumojen suoruus ja tee tarvittavat oikomiset esimerkiksi pistolapion kärjellä.

13. Saumaa pihakivet lopuksi. Levitä pihakivien päälle saumaushiekkaa ja harjaa se edestakaisin vedoin saumoihin.

1. Routiva maapohja
2. Hieno hiekka 10 cm
3. Routeristelevy 5 cm EPS- tai XPS-levy)
4. Hieno hiekka 10 cm
5. Täytesora (0–32) mm 20 cm
6. Murskesora (0–16 mm) 10–15 cm
7. Asennushiekka 2–3 cm
8. Betonikivi

1. Täytesora
2. Asennushiekka
3. Apuohjurit esim. T-kisko 2–3 metrin välein (poistetaan ennen pihakivien asentamista)
4. Oikolauta
5. Betonikiveys

Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.

Lähde: PRKK | Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry ©