Asiakaspalvelu

Pergolan rakentaminen

Pergolan kevyet suojaseinät rajaavat pihaan viihtyisän oleskelupaikan, jota voi täydentää vaikka kesäkeittiöllä. Lähtökohtana pergolalle voi olla kulmittaisten seinärakenteiden yhdistelmä. Seinistä muodostuu tukeva kulma, joka avautuu valittuihin suuntiin. Seinärakenteet muodostavat pystytolpille jäykistävän rakenteen, joten seinämiä on oltava riittävästi. Pergolan voi kattaa osittain tai kokonaan valokatteella.


Ensimmäiseksi on selvitettävä rakennusluvan tarve. Esimerkiksi taloon kiinni rakennettava valokatteellinen pergola vaikuttaa talon julkisivuun ja lumikuorma kattokannattajien mitoitukseen. Talon julkisivukuvaa muuttavat ja turvallisuuteen vaikuttavat rakenteet edellyttävät viranomaislupaa.

Pergolan lattian voi tehdä kannattajien varaan irti sora-alustasta. Siihen löydät ohjeet terassin rakentamisohjeesta (Työohje nro. 11). Lattian voi tehdä myös suoraan tiivistetyn sora-alustan päälle esimerkiksi valmiista puisista pihalaatoista

Routimattomaan ja tukevaan soramaahan voidaan tehdä perustus pilareihin kiinnitettävien teräsjalkojen avulla. Mikäli maa on routivaa tai pergolaan tehdään valokate, on syytä rakentaa tukevat liikkumattomat betoniset peruspilarit.

Puu joutuu pergolan rakenteissa alttiiksi säärasituksille ja maakosteudelle. Paine­kyllästetty ja lämpökäsitelty puutavara antaa lahoa vastaan pitkäaikaisemman suojan kuin tavallinen puutavara. Jatkuvasti kosteudelle alttiit rakenteet kannattaakin tehdä painekyllästetystä puutavarasta. Lämpökäsitelty puutavara taas sopii paremmin nopeam­min kuivuviin ja pintakäsiteltäviin suojarakenteisiin. Katettuihin ja maaperästä irti oleviin rakenteisiin sopii myös tavanomainen puutavara.

Rakennettavan pergolan alueelta on ensin kuorittava pois pintamaa ja levitettävä pohjalle suodatinkangas estämään rikkakasvien leviämistä terassin alla. Suodatinkankaan päälle levitetään sora- tai murskekerros, joka antaa tasoitettuna ja tiivistettynä hyvän perustan pergolan maanvaraiselle lattialle.

 

Perustus

Mitoita terassin pilarien paikat. Pilarien keskinäinen etäisyys ei saisi olla yli 2,15 metriä, mikäli kattokannattajan poikkiläpimitta on 45 x 145 mm. Jos käytät pidempiä jännemittoja, pyydä rakennesuunnittelijalta laskenta-apua. Kun muuraat harkkopilareita ja asennat niihin pilarikengät, varmista ristimittaamalla niiden oikea paikka sekä vatupassilla ja oikolaudalla oikea korko.

1. Kaiva perustuksia varten 60 cm syvät, halkaisijaltaan 100 cm montut merkityille paikoille. Mitoita montun syvyys niin, että valettavan anturan korkeus on noin 20 cm, ja sen päälle muurataan vähintään 2 kpl 20 cm korkuisia pilariharkkoja. Ylimmän pilariharkon yläpinta tulee maanpinnan tasoon.

2. Tee muotti (40 x 40 cm) anturalle ja vala antura betonista. Aseta märkään valuun kaksi 30 cm pituista tartuntaterästä siten, että ne osuvat jälkivaluna täytettävien pilariharkkojen keskialueelle. Valutyössä tarvittavan betonin voit valmistaa helpoiten säkkitavarana myytävästä kuivabetonista.

3. Muuraa pilariharkot päällekkäin anturan päälle. Kun pilariharkot on muurattu, mittaa ja varmista vielä, että pilariharkot ovat keskenään samalla korkeudella.

4. Vala pilariharkkojen ontto osa betonilla ja upota valuun 4 kpl 36 cm pitkiä ja 6 mm paksuja harjateräksiä.

5. Asenna pilarikenkä pilariharkkojen keskelle märkään valuun siten, että terassin puupilarit voidaan kiinnittää pilarikenkiin. Varmista, että tolppien pilarikengät ovat suunnitelman mukaisessa tasossa.

6. Täytä pilarimontut soralla ja asenna harkkopilarin ympärille 50 cm:n leveydeltä styrox-eriste routasuojaksi. Täytä monttu kokonaan.


Pergolan lattia

7. Tee lattia asentamalla puiset pihalaatat suoraan tiivistetylle sora-alustalle. Lattialaudoitus voidaan rakentaa myös paikalle. Katso kannattajien varaan tulevan lattian ohje terassin rakentamisohjeesta (Työohje nro. 11). Lattiaksi sopii myös pihakiveys, jonka teko-ohjeen saat pihakiveyksen rakentamisohjeesta (Työohje nro. 20).

Pystytolpat

8. Katkaise pystytolpat (95 x 95 mm) sopivan mittaisiksi niin, että tilaan jää suunniteltu korkeus. Mitoita pidemmät tolpat 150 mm pidemmiksi kuin vastakkaisen seinän lyhyemmät tolpat, jotta vesi valuu pois valokatteelta. Mikäli pilarikengät on asennettu tarkalleen samaan tasoon, voit loveta tolppien yläpäät valmiiksi palkkien asennusta varten. Kiinnitä tolpat pilarikenkiin. Tue tolpat työn ajaksi pystysuoraan ristikkäisillä vinolaudoilla.

Yläpalkit

9. Katkaise yläpalkit oikeaan mittaan (esim. 2 kpl 4500 mm) ja muotoile räystään alapuolinen osuus haluamallasi tavalla. Ruuvaa palkit paikoilleen pystytolppiin.

Valokate

12. Suunnittele haluamasi valokateosuuden leveys kattopalkkijaon mukaisesti. Katkaise ruoderimat oikean mittaisiksi ja kiinnitä rimat kattopalkkeihin oikealla jaolla valokatteen asennusohjeen mukaisesti. Asenna valokate paikoilleen valmistajan ohjeen mukaisesti.

 


Pintakäsittely

Pintakäsittelyyn soveltuvat puuöljyt, kuultavat ja peittävät puunsuojat sekä ulkokäyttöön tarkoitetut maalit. Homesuojaus on tarvittaessa tehtävä ennen pintakäsittelyä.

Painekyllästetyn puun on oltava riittävän kuivaa. Keväällä rakennettu pergola voidaan yleensä pinnoittaa loppukesästä. Lämpökäsitelty puu suositellaan pinnoitettavaksi heti asennuksen yhteydessä. Kiinnitä erityistä huolellisuutta katkaisupintojen käsittelyyn.

Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.

Lähde: PRKK | Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry ©