Asiakaspalvelu

Muurikiven asentaminen

Pienenkin muurin pystyttäminen routivalle maaperälle edellyttää perusteellista pohjatyötä, jotta routa ei pääse liikuttamaan muuria. Mikäli maaperä on routivaa maa-aines

ta (esimerkiksi savi, siltti, hiesu ja runsaasti hienoainesta sisältävä moreeni), maa-aines on vaihdettava routimattomaksi maa-ainekseksi routarajaan asti tai maapohja on suojattava routaeristeillä. Mikäli kyseessä on erittäin tiivis pohjamaa, muurin perustus kannattaa myös salaojittaa.

Helpommalla päästään, jos pihamuuri rakennetaan routimattomalle pohjamaalle. Silloin tarvitsee vain poistaa humuspitoinen maa-aines, suuret kivet ja kannot. Pohjalle levitetään ja tiivistetään 20 cm kerros murskesoraa (0–32 mm) ja asennushiekka, jonka päälle muurikivet ladotaan.

Muurikivistä ladottavan muurin korkeudeksi suositellaan korkeintaan 70 cm. Tätä korkeampi muuri täytyy vahvistaa harjateräksillä ja laastilla, joten sen perustuksen ja ankkuroinnin suunnittelu kannattaa antaa rakennesuunnittelijan tehtäväksi. Korkeampi muuri voi vaatia myös rakennus- tai toimenpideluvan. Asia kannattaa varmistaa etukäteen kunnan rakennuslupavirastosta.

1.    Routiva maapohja
2.    Tasaushiekka 10 cm
3.    Routaeristelevy EPS- tai XPS-levy 5 cm
4.    Hiekkakerros 10 cm
5.    Murskesora (0–16 tai 0­–32 mm) n. 20 cm
6.    Asennushiekka
7.    Muurikivet
8.    Asennushiekka n. 5 cm
9.    Routaeristelevy EPS- tai XPS-levy 10 cm
10.  Täytehiekka


Nämä työohjeet ovat yleisiä ohjeita. Tarkista aina materiaalintoimittajan erityisohjeet ennen työn aloittamista.

Lähde: PRKK | Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry ©